Chrysillis og Roskilde Studiekor

Foyerscenen, Aarhus Musikhus

Så er Chrysillis på farten igen!

Chrysillis og Roskilde Studiekor sætter hinanden stævne i Musikhusets Foyer.
Korene synger både sammen og hver for sig.
Programmet er perler af korlitteraturens repertoire fra England og Norden.

Dirigent for Chrysillis: Lisbeth Gråkjær

Dirigent for Roskilde Studiekor: Anne-Terese Sales